Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

Cập nhật: 10/11/2020

Lãnh đạo tiền nhiệm:

GS. TSKH. Nguyễn Năng An                Nguyên Trưởng Khoa (1980-1987, 1994-2002)

GS. TS. Đào Văn Chinh                        Nguyên Trưởng Khoa (1987-1994)

PGS. TS. Lê Văn Khang                        Nguyên Trưởng Khoa (2002-2005)

PGS.TS.Trần Thúy Hạnh                       Nguyên Phụ trách Khoa (2005-2008)

PGS. TS. Nguyễn văn Đoàn                  Nguyên Trưởng Khoa (2008-2010)

                                                               Nguyên Giám đốc trung tâm (2010-2016)

TS. Phạm Thị Huệ                                 Nguyên Phó Trưởng Khoa (1980-2002)

PGS.TS. Trịnh Mạnh Hùng                    Nguyên Phó Trưởng Khoa (2002-2007)

Lãnh đạo Trung tâm hiện nay:

 TS. Nguyễn Hoàng Phương

Giám đốc Trung tâm

 

 TS. BS. Phạm Huy Thông

Phó Giám đốc Trung tâm

 

 CNĐD. Tống Văn Minh

Điều dưỡng trưởng Trung tâm

 

KTV Trưởng

KS Phan Ngọc Bích

Chủ tịch Công đoàn

Bác sĩ Chu Chí Hiếu

200

 

 

 

 

Sau 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Trung tâm đã có 1 đội ngũ cán bộ, nhân viên được đào tạo có hệ thống ở trong nước và ở nước ngoài, trong số đó có: 4 tiến sỹ, 3 thạc sỹ, 9 BS nội trú, 1 bác sỹ chuyên khoa cấp I và 3 bác sỹ thuộc biên chế Trung tâm, có 11 bác sĩ (1GS. TSKH, 7 PGS. TS, 2 TS và 2. BSCKII) đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác sang bệnh viện khác.

tập thể cán bộ trung tâm dị ứng lâm sàng bệnh viện bạch mai

Phone
Top