Sự ra đời

Cập nhật: 11/11/2020

SỰ RA ĐỜI CỦA TRUNG TÂM DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH LÂM SÀNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Những năm của thập kỷ 70, tỷ lệ các bệnh dị ứng (dị ứng thuốc, viêm mũi dự ứng, hen phế quản…) có xu thế tăng nhanh. Nhu cầu của người dân và xã hội cần có một chuyên ngành mới để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị nhóm bệnh này. Vì vậy, năm 1969, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức một  Đơn vị nghiên cứu Dị ứng. Từ năm 1977-1979, Bộ Y tế đã cử một nhóm 4 bác sĩ đi học tập và bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức chuyên ngành Dị ứng sau này ở nước ta, tại trung tâm Dị ứng toàn Liên Xô thuộc Viện Hàn lâm Y học Liên Xô (Mátxcơva).

Ngày 18 tháng 6 năm 1980 Bộ Y tế ra quyết định số 481 BYT/QĐ thành lập Khoa Dị ứng Miễn dịch lâm sàng Bệnh viên Bạch Mai và giao cho Tiến sĩ Nguyễn Năng An tổ chức và làm Trưởng Khoa. Những cán bộ đầu tiên của Khoa là: TS. Nguyễn Năng An, BS. Lê Văn Khang, BS. Nguyễn Văn Phan, BS. Đào Văn Chinh, TS. Phạm Thị Huệ...

Sau một thời gian chuẩn bị (địa điểm, cán bộ, phương tiện), ngày 25 tháng 3 năm 1981, Khoa  Dị ứng- Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai chính thức đi vào hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Khoa Dị ứng- MDLS đã ghi nhiều dấu ấn trong sự phát triển chung của Bệnh viện Bạch Mai.

Thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất là từ năm 1981-1985, đây là quê hương của đào tạo sau đại học (hầu hết cán bộ giảng dậy và bác sỹ của Khoa được đào tạo sau đại học: tiến sỹ, thạc sỹ, BSKHI, BSCKII), nghiên cứu khoa học (nhiều giải thưởng khoa học sáng tạo tuổi trẻ, VIFOTEC, học ngoại ngữ và sử dụng cán bộ trẻ...

Trong một vài thập kỷ gần đây, mô hình bệnh tật đã có những sự thay đổi rõ rệt, tỷ lệ các bệnh dị ứng và tự miễn dịch ngày càng tăng cao. Với vị trí đầu ngành Dị ứng trong một bệnh viện lớn nhất và lâu đời nhất của cả nước, chuyên ngành Dị ứng - MDLS đứng trước đòi hỏi phải được phát triển quy mô hơn và toàn diện hơn, để có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trước thực tế này, ngày 26 tháng 01 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra quyết định số 258/QĐ-BYT chuyển Khoa Dị ứng - MDLS Bệnh viện Bạch Mai thành Trung tâm Dị ứng - MDLS trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, và giao cho PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng Bộ môn Dị ứng Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Trưởng Khoa Dị ứng – MDLS BV Bạch mai làm Giám đốc Trung tâm.

Phone
Top