Phòng thăm dò chức năng

Cập nhật: 5/12/2020

Phòng thăm dò chức năng được trang bị các loại máy đo chức năng hô hấp hiện đại và bộ dị nguyên chẩn đoán được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế

Phòng thăm dò chức năng được giao trách nhiệm thực hiện một số kỹ thuật phục vụ cho chẩn đoán và theo dõi điều trị hen phế quản và các bệnh dị ứng; bao gồm:

-  Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp, dị nguyên thức ăn, dị nguyên sữa (giúp phát hiện tình trạng dị ứng với các loại dị nguyên này)

-  Đo phế dung kế - Spirometry (FVC, SVC, TLC)

-  Đo phân suất NO trong khí thở ra (FeNO)

-  Đo khuếch tán phổi - Diffusion Capacity

-  Đo biến đổi thể tích toàn thân - Body Plethysmography

-  Test hồi phục phế quản.

-  Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine

Tin liên quan

Phone
Top