Ngày Hen Toàn cầu năm 2023

Cập nhật: 3/5/2023

Ngày Hen Toàn cầu 2023 (World Asthma Day - WAD)

NGÀY HEN TOÀN CẦU NĂM 2023
 
   Ngày Hen Toàn cầu (World Asthma Day - WAD) (ngày 2 tháng 5 năm 2023) được tổ chức bởi Tổ chức Toàn cầu phòng chống Hen phế quản (GINA). WAD được tổ chức vào tháng 5 hàng năm để nâng cao nhận thức về bệnh hen trên toàn thế giới.
 
   GINA đã chọn thông điệp “Chăm sóc bệnh hen cho mọi người” làm chủ đề cho Ngày Hen Toàn cầu năm 2023.
 
   Phần lớn gánh nặng bệnh tật và tử vong do hen xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. GINA cố gắng giảm bớt gánh nặng này bằng cách khuyến khích các nhà lãnh đạo về y tế đảm bảo các loại thuốc hiệu quả và đảm bảo chất lượng luôn có sẵn và có thể tiếp cận. Thông điệp Chăm sóc bệnh hen cho mọi người thúc đẩy sự phát triển và thực hiện các chương trình quản lý bệnh hen hiệu quả ở tất cả các quốc gia có nguồn lực.
 
   GINA đặt mục tiêu tăng cường và củng cố mối liên kết với các nhà hoạch định hướng dẫn địa phương và quốc gia. GINA cũng cam kết đảm bảo các khuyến nghị cụ thể về tính bền vững của môi trường bằng cách chia sẻ mối quan tâm về sức khỏe hành tinh với ưu tiên cao là an toàn cho bệnh nhân. GINA đang làm việc để cải thiện cuộc sống của những người mắc bệnh hen trên toàn cầu và sự hợp tác nhiều mặt để cải thiện mọi khía cạnh của việc chăm sóc bệnh hen, cho bệnh nhân và cho môi trường là hết sức quan trọng.
 
 
Phone
Top