Phòng thăm dò chức năng

Phòng thăm dò chức năng

Phòng thăm dò chức năng

Cập nhật: 5/12/2020

Phòng thăm dò chức năng được trang bị các loại máy đo chức năng hô hấp hiện đại và bộ dị nguyên chẩn đoán được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế

Phone
Top