Labo miễn dịch

Labo miễn dịch

Labo miễn dịch

Cập nhật: 11/11/2020

Labo miễn dịch được trang bị hệ thống máy xét nghiệm hiện đại, cho phép thực hiện các xét nghiệm phát hiện và định lượng nhiều loại tự kháng thể và các kháng thể IgE đặc hiệu với nhiều loại dị nguyên

Phone
Top